ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!

2000

ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ನವೆಂಬರ್ ೮ರಂದು ನಟ್ಟಿರುಳಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ೧೦೦೦ ಮತ್ತು ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೋಟುಗಳ ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಲುವು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಗಿರುವ ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಕಪ್ಪುಹಣ!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪.೮೦ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಪ್ಪುಹಣವಿದ್ದು ಇದು ಕಪ್ಪುಹಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ! ಕಪ್ಪುಹಣ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹಣ. ಕಪ್ಪುಹಣ ಅಂದೊಡನೆ ಅದನ್ನು ನೋಟು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಬಂಗಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿರಬಹುದು, ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು! ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಪ್ಪು ಅಥವ ಬಿಳಿ ಎನ್ನುವ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪುಹಣವು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಬಂದು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಹೋದೊಡನೆಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೊಂದು ಆಸ್ತಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಿ, ಆ ಬೆಲೆಗೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ಬಂದ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹಣ ಬಳಸಿ ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು (ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ತೆರಿಗೆ/ ಶುಲ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿ) ಕೈಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಹಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಗದೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ/ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಆ ಹಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವ, ಆದಾಯದ ಮೂಲ ತೋರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ/ ಕಂಡವರ ಹೆಸರಲ್ಲೋ, ಸುಳ್ಳು ಹೆಸರಲ್ಲೋ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕದೀಮರು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪುಹಣದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದು ಬರಿಯ ೬% ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು. ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪುಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ೩ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪುಹಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ!

ಈಗ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ೫೦೦, ೧೦೦೦ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳಾ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಪ್ಪುಹಣವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ, ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಹಾಗೂ ದೇಶವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ..ಮೊದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿ.. ಸದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪುಹಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಾಗ ಇಂತಹ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಬದಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ೨.೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರು ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ೯೦% ಮೊತ್ತವನ್ನು (೩೦% ತೆರಿಗೆ + ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದಂಡ) ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುವುದು ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವರು ಇಲ್ಲವೇ ೯೦% ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.

ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ !

೧೯೭೮ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ೧೦೦೦ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಶೇಧಿಸಿ, ಇಂತಹುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಡೆ ಇಂದಿಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಒಟ್ಟು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ೨% ಮಾತ್ರಾ ೧೦೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆದಾಯವಾಗಲೀ, ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚವಾಗಲೀ ನಾಲ್ಕಂಕೆಯಲ್ಲಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಇದ್ದದ್ದೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಾಹುಕಾರರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಳಕೆಯಾದದ್ದೇ ಕೂಡಿಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದ್ದ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲಾ ನೋಟುಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು. ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯು ಆಮದು ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದೂ ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಪ್ಪುಹಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು.

ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೫೦೦, ೧೦೦೦ದ ನೋಟುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ೮೬%. ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆಯೂ ಈ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಇಂದು ನಗದಿನ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಮೀನು, ಚಿನ್ನದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುಹಣ ಬದಲಾಗುವುದು ಸರಳ.. ಸಲೀಸು.. ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ದಾರಿಯೆಂದರೆ ಹವಾಲ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯೆನ್ನುವುದು ಬರಿಯ ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಪಕಾರ ಮತ್ತು ಅಪಕಾರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಪ್ಪುಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು?

ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಪ್ಪುಹಣ ಎನ್ನುವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಆದಾಯವೂ ಕಪ್ಪುಹಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಮೊತ್ತದವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಣಿಕೆಯು ಇಲ್ಲ, ಅದರತ್ತ ಗಮನವೂ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲ್ಲದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಾವು ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟು ಕೂಡಾ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ ವಹಿವಾಟೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಚಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ೨೩~೨೬% ಪ್ರಮಾಣ ಇದೇ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸರಾಸರಿ ೩೮% ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಪ್ಪುಹಣದ ಪಿಡುಗು ಬಹುಶಃ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪಿಡುಗು ಎನ್ನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪುಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಪ್ಪುಹಣ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಕಪ್ಪುಹಣವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಜನತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಕಪ್ಪುಹಣವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಥನೆಯ ನಿಜಾಯಿತಿ!

ನೋಟುಗಳ ಬೆಲೆಯಿಳಿಕೆಯಿಂದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತುಗಳು ಬರಿಯ ತೋರಿಕೆಯದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗುವ ನಕಲಿ ನೋಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜನರ ನಡುವೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೂ ಕೂಡಾ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಚಾತನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇನೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಚ್ಚಾಗಿ, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನುಸುಳಲು ಕಾದಿರುವ ನೋಟುಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವಾಗುತ್ತದೆ. ೪೦ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚುಹಾಕಿದ ನೋಟನ್ನು ೪೦೦ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ದಂಧೆಯವರಿಗೆ ೨೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ನೋಟನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಳ್ಳನೋಟನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ ಹಣವನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾನಾ ದಂಧೆಗಳನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೋಟು ನಿಶೇಧವಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪುಹಣ ನಗದಾಗಿತ್ತೋ ಅವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ರದ್ದಾಗುವ ಭೀತಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಡವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ, ಕಂಡವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣಹಾಕುವ ಅಕ್ರಮ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಪ್ಪುಹಣದ ೬% ಮಾತ್ರ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗುವ ಕಪ್ಪುಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟೆನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದು ಸುಂಡಿಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಯತ್ನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಹಣದ ಕದೀಮರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ೯೪%ನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವವರು ಕಪ್ಪುಹಣ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಬಡ/ ಮಧ್ಯಮ ಜನರಷ್ಟೇ! ಇಂಥವರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು!

ನಾಡಿನ ೮೬% ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಟುಗಳ ಬೆಲೆಯಳಿಸಿ ಅವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುವವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವಿವೇಕ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಂದೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಂಕಟ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎ.ಟಿ.ಎಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ (ಇದಂತೂ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ತೊಡಕು)ಯಂತಹ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ದೇಶ ಸಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಗಣ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ತೊಡಕನ್ನು ಸೈನಿಕರ ಕಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ ಜನರನ್ನು ಇದೊಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಗ ಎನ್ನುವ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡಾ ನಿಜ. ಹಾಗಾಗೇ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಪ್ಪುಹಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಹಣ ತಡೆಯಲು ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ರಹಿತ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ, ಕಪ್ಪುಹಣ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳೂ ಅಗತ್ಯ ಏನೇ ಆದರೂ ಮೊದಲಿಗೇ ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಣನಡೆ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪುಹಣವನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕದೇ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡುವ ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. 

ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪುಹಣದ ಸಮಾನಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಆತಂಕಗಳಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಏನೇ ಅಂದರೂ ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮದ ನಿಜ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಕುಸಿಯದಂತೆ, ಜನರ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ, ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾಳೆಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿವೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಹಣದ ಪಿಡುಗು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹರಿವಿಗೆ  ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೋರಿಯಂತೆ.. 20-30 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಲೇ  ಇರಬೇಕು.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಹಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ಬಗೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Advertisements

Posted on November 20, 2016, in ಗುಂಪಿಸದ್ದು. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. GIRISH KALLIANPUR

    Very good analysis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: